Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 980 förfalskade eurosedlar under 2019. Mängden har ökat något från förra året, men är fortfarande liten jämfört med det övriga euroområdet.

Trots att mängden förfalskade sedlar ökade något under 2019 jämfört med året innan, är det fortfarande ytterst osannolikt att påträffa en förfalskad sedel i Finland”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank.

Bland de utelöpande sedlarna i Finland 2019 påträffades mest falska 50-eurosedlar, totalt 516 st. Näst vanligast var valören 20 euro (263 st.) och 10 euro (80 st.).

"Mot slutet av året påträffades ett antal sedelreproduktioner som påminner om äkta eurosedlar, s.k. souvenirsedlar och filmsedlar, som har använts som betalningsmedel”, berättar Vehmas. "Det är alltid bra att lägga märke till sedelns säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, fortsätter Vehmas.

Period 2015 2016 2017 2018 2019
Antal förfalskningar 1085 2171 766 833 980

För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. De sista valörerna av den nya eurosedelserien, 100- och 200-eurosedlarna, sattes i omlopp i maj 2019. De övriga sedlarna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi >Pengar och betalningar).

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 3410
kriminalöverkonstapel Kristian Meismaa, CKP, telefon 0295 48 6837