En tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank blir vakant den 1 september 2021. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i går att inleda ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsten. Mandatperioden är fem år och tjänsten tillsätts från och med den 1 februari 2022.

Behörighetsvillkor för tjänsten är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet. Vid tillsättning av tjänsten läggs särskild vikt vid kompetens inom finansmarknad och bankrörelse.

Vänligen rikta ansökan med bifogat CV till bankfullmäktige och skicka den elektroniskt via www.suomenpankki.fi/rekry senast måndagen den 20 september 2021 kl. 12.00.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman (tel. 040 577 62 55).