Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 1496 förfalskade eurosedlar under 2020. Mängden har ökat från förra året, men är fortfarande liten jämfört med det övriga euroområdet.

”Antalet förfalskade eurosedlar som påträffats i cirkulation har ökat jämfört med i fjol, men antalet är fortfarande lågt”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank.

Bland de förfalskningar som påträffades under 2020 i Finland var valören 20 euro vanligast, totalt 629 st. Näst vanligast var valören 10 euro (410 st.) och 50 euro (358 st.).

Det är lätt och snabbt att upptäcka förfalskningar genom att lära sig säkerhetsdetaljerna på sedeln och alltid kontrollera dem när man hanterar sedlar", berättar Vehmas.

Period

2016

2017

2018

2019

2020

Antal förfalskningar

2171

766

833

980

1496

För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. De sista valörerna av den nya eurosedelserien, 100- och 200-eurosedlarna, sattes i omlopp 2019. De övriga sedlarna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi >Pengar och betalningar).

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 3410

kriminalöverkonstapel Kristian Meismaa, CKP, telefon 0295 48 6837