Myntmuseets publikevenemang hösten 2021 fokuserar på Europeiska centralbankens nya penningpolitiska strategi och klimatförändringen.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Tillställningarna är gratis och öppna för alla och hålls som webbinarier, om inte annat anges. De sänds från Finlands Banks myntmuseum. Webbinarierna börjar kl. 17 och inspelningarna av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats.

ti 12.10          Stresstester av den finansiella sektorn: vad, hur och vad sen?

                      Chefsanalytiker Sampo Alhonsuo, Finansinspektionen

ti 26.10          Klimatmål för centralbankens investeringar

                      Ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske

ti 9.11            ECB:s nya penningpolitiska strategi

                      Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn

ti 16.11           Ekonomibok Nu: Kaikki kuluttamisesta (Allt om konsumtion), Julia Thurén

                      Direktionens vice ordförande Marja Nykänen, chefdirektör Antti Oksanen, direktör Mari Pantsar från Sitra och fackboksförfattare Julia Thuren samtalar om Thurens bok och om hållbar konsumtion.

ti 30.11          Ekonomiskt kunnande i en föränderlig tid

                      Rådgivare Anu Raijas

ti 7.12            Klimatförändringens inverkan på statsobligationer som placeringsobjekt

                      Ledande riskexpert Mikko Sinersalo, Finansinspektionen

to 9.12          Ekonomibok Nu: Väistämättä (Oundvikligen)

                        Chefdirektör Olli Rehn, FFC:s ordförande (2009-2016) och Tammerfors borgmästare (2017-2021) Lauri Lyly och EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies diskuterar Häkämies nyutkomna bok.

Ytterligare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07, och kommunikationsexpert Katri Heikkinen, telefon 09 183 26 55.