Finlands Bank har gett ut en Euro & talous-publikation kring temat betalningar i samband med Betalningsforumet den 19 maj 2021. I publikationen och inläggen på Betalningsforumet behandlas konsekvenserna av coronapandemin för betalningsområdet, utvecklingen av betalningstjänster i Europa, den digitala euron och dess konsekvenser och möjligheter samt betydelsen av beredskap inom den finansiella sektorn. Samtidigt publiceras också den första delen av betalningsstatistiken för 2020.

Den ihållande trenden inom massbetalningar har förstärkts ytterligare under coronapandemin. Mobila och kontaktlösa betalningar har ökat i popularitet och användningen av kontanter har minskat. ”I december 2020 var nästan 60 % av kortbetalningarna kontaktlösa, och en del av konsumenterna uppgav att de helt hade frångått kontantbetalningar”, konstaterar direktionsmedlem Tuomas Välimäki. ”Kontanter är dock fortfarande huvudsakligt betalningsmedel för ca 350 000 finländare, och kontanter behövs alltjämt till exempel som skydd i händelse av systemstörningar”, understryker Välimäki.

Transaktioner i real tid och internationalisering är två av trenderna inom betalningsområdet. Att svara på dessa trender är ett av Europeiska centralbankens och Europeiska kommissionens mål för åren framöver. Konsumenterna gynnas av ett brett spektrum av betalningsmetoder som är tillgängliga över hela euroområdet. ”Utveckling av betalningstjänsterna är önskvärd framför allt för att undvika alltför stor koncentration av betalningarna. Det bör finnas ett tillräckligt utbud av olika lösningar för att bevara konkurrensjämvikten på marknaden. Nya lösningar för omedelbara betalningar skulle kunna främja konkurrensen och funktionssäkerheten”, säger Tuomas Välimäki.

I takt med den minskade betydelsen av kontanter har många länder börjat undersöka utsikterna för att införa en digital centralbanksvaluta som riktar sig till konsumenterna. Den digitala eurons möjligheter och effekter utreds som bäst i euroområdet. ”Centralbankernas avsikt är inte att ersätta den privata marknaden för produktion och utveckling av betalningstjänster, utan den digitala euron skulle som bäst sporra utvecklingen av andra betalningssätt och påverka deras prissättning”, konstaterar Tuomas Välimäki. ”Oavsett den framtida formen av pengar kommer centralbankspengar alltid att garantera användarna ett högt integritetsskydd och ett kreditriskfritt betalningsinstrument i euroområdet” framhåller Välimäki.

Chefdirektör Olli Rehn betonar att betalningarnas kriskänslighet har ökat under de senaste åren. Till Finlands Banks uppdrag hör att för sin del svara för säkerheten i betalningssystemen. ”Vi är medvetna om risken för störningar och andra problemsituationer som Finland bör skapa beredskap för så att betalningarna och betalningsförmedlingen inte äventyras under några omständigheter. Riskerna bör inte underskattas. Den finansiella sektorn behöver omfattande reservsystem som kan underhållas och tas i bruk med inhemska krafter. Jag är övertygad om att sektorn delar den allvarliga oron för den nationella beredskapen och inser behovet av omgående åtgärder”.

Läs Euro & talous-publikationen.

Följ Betalningsforumet direkt på webben eller se inspelningen.