Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D.C. den 14 oktober 2022. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, byråchef Satu Kivinen, äldre ekonom Henna Karhapää och ekonom Anni Norring.

Närmare upplysningar lämnas av direktionens rådgivare Kimmo Virolainen, telefon 09 183 22 70.