Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma vårmöten som hålls under vecka 16. Chefdirektör Rehn företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under mötesveckan hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar också vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och senior ekonom Henna Karhapää. Också experter från Finlands Bank deltar virtuellt i hybridmötena.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Satu Kivinen, telefon 09 183 2329.