Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 187 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2022. Antalet falska sedlar i omlopp fortsätter att minska och nu påträffades cirka en tredjedel färre sedlar i omlopp än vid motsvarande tidpunkt 2021.

”Det finns vanligen få falska sedlar i omlopp i Finland. Den största delen av de påträffade förfalskningarna under första halvåret var av dålig kvalitet och saknade helt säkerhetsdetaljer”, säger sedelexpert Olli Vehmas på Finlands Bank. ”Det är lätt att se att dessa sedlar är falska, om man bara kommer ihåg att kontrollera säkerhetsdetaljerna när man hanterar sedlar”, fortsätter Vehmas.

Bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2022 i Finland var valören 20 euro vanligast (91 st.), valören 50 euro näst vanligast (71 st.) och valören 10 euro tredje vanligast (11 st.).

Period (första eller andra halvåret)

1/2020

2/2020

1/2021

2/2021

1/2022

Antal förfalskningar

908

588

298

225

187

Känn igen en äkta sedel med hjälp av säkerhetsdetaljerna

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi/sv Pengar och betalningar).

Finlands Bank har gett ut en ny webbaserad sedelkurs som är öppen för alla intresserade och för dem som hanterar sedlar i sitt arbete. Kursen ger en inblick i eurosedlarnas säkerhetsdetaljer och information om hur man ska handla i olika situationer om man råkar ut för en falsk sedel. Kursen finns på adressen setelikurssi.suomenpankki.fi. Du kan välja svenska som språk.

Mer information:

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10,

kriminalöverkonstapel Jussi Larvanto, centralkriminalpolisen, telefon 0295 486 954.