Till tjänsten som direktionsmedlem i Finlands Bank inkom en ansökan före utsatt tid onsdagen den 15 februari 2023 kl. 12.00. Den sökande är den nuvarande direktionsmedlemmen, ekonomie doktor Tuomas Välimäki.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman (tfn 040 577 62 55).