Andra teman som tas upp under Myntmuseets publikevenemang våren 2023 är den demografiska utvecklingen, utsikterna för finansiell stabilitet och tillsynen av snabblångivare.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Tillställningarna anordnas i hybridform och de kan följas på plats på Myntmuseet eller live på nätet. De börjar kl 17 och inspelningar av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats.

ti 28.2.          Företagsbedrägerier: värdepappersmarknaden skakas av Wirecard-fallet

Byråchef Tiina Visakorpi och IFRS-redovisningsexpert Nina Lindeman, Finansinspektionen

ons 8.3.         Ekonomibok Nu: Puuttuvat puoli miljoonaa (En halv miljon saknas)

Finlands Banks direktionsmedlem Tuomas Välimäki intervjuar bokens författare, Varmas verkställande direktör Risto Murto, samt understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet och specialredaktör Heidi Hagelin från Taloussanomat.

ti 28.3.          Centralbanken okonventionella penningpolitik – vad är kvantititativ åtstramning?

Avdelningschef Juha Kilponen, Finlands Bank 

ti 11.4.           Ansvarsfulla investeringar i dag och i morgon

Ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske, Finlands Bank, och chefen för ansvarsfulla investeringar Magdalena Lönnroth, Kyrkans pensionsfond

ti 9.5.            Utsikterna för finansiell stabilitet i ett läge med stigande räntor

Byråchef Helinä Laakkonen, Finlands Bank               

ti 30.5.          Hur övervakas aktörer som beviljar konsumtionskredit?

Rådgivare Timo Peltonen, Finansinspektionen

ti 20.6.          Konjunkturprognosen för Finlands ekonomi

Byråchef Meri Obstbaum, Finlands Bank


Närmare upplysningar lämnas av Myntmuseets indentent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.