En tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank blir vakant den 27 januari 2023. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att inleda ansökningsförfarande för tillsättning av tjänsten. Mandatperioden är fem år och tjänsten tillsätts från och med den 12 juli 2023. Tjänsten blir vakant med anledning av att den nuvarande direktionsmedlemmens mandatperiod går ut.

Behörighetsvillkor för tjänsten är för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet. Vid tillsättning av tjänsten läggs särskild vikt vid examen i nationalekonomi. Kännedom om penningpolitik och penningpolitisk forskning räknas som merit.

Vänligen rikta ansökan med bifogat CV till bankfullmäktige och skicka den elektroniskt via www.suomenpankki.fi/rekry senast onsdagen den 15 februari 2023 k. 12.00.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman (tel. 040 577 62 55).