Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig Finland i en recession 2023. Ekonomin tyngs av stigande priser och räntor och svagare exportefterfrågan. Den goda sysselsättningsutveckling som pågått redan en längre tid stannar av, men inflationen i Finland sjunker nu snabbt. Återhämtningen av ekonomin blir dock mer utdragen än beräknat. De negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen har ökat.

"Recessionen i Finland väntas fortfarande bli mild, men återhämtningen av ekonomin blir långsammare än vad prognoserna visade i somras. Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt, och riskerna i Finland och globalt har dessutom ökat”, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Enligt Finlands Banks interimsprognos i september 2023 krymper BNP 0,2 % under 2023. Återhämtningen från recessionen kommer i gång trögt under 2024. BNP-tillväxten blir långsammare 2024 än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni, endast 0,2 %. Den ekonomiska tillväxten tar fart 2025, men stannar på 1,4 %.

Inflationen saktar in betydligt – sysselsättningsgraden faller

Sysselsättningen har länge ökat men viker under recessionen. Under 2024 sjunker sysselsättningsgraden för 20—64-åringar till 77,7 %. I takt med att den ekonomiska tillväxten tar fart 2025 börjar också antalet sysselsatta åter växa och sysselsättningsgraden stiger tillbaka nära 2022 års nivå. De dyrare priserna tär på hushållens köpkraft, men hushållens konsumtionsmöjligheter förbättras tack vare den ökade inkomstnivån och avmattningen i inflationen. Inflationen saktar in till 1 % under 2024, men prisökningen på tjänster är fortfarande snabbare än tidigare.

Riskerna för prognosen ligger på nedåtsidan. De geopolitiska motsättningarna och transmissionen av räntehöjningarna till ekonomin kan ge upphov till negativa utvecklingstrender. Om den globala ekonomin växer långsammare, kan detta ytterligare försämra finländska företags möjligheter att öka sin export. Den stigande räntenivån bromsar också upp investeringarna och påverkar verksamheten på fastighetsmarknaden. I Finland har utsikterna för bostadsbyggande försämrats snabbt på grund av den frysta bostadsmarknaden, vilket kan ställa svårigheterna i branschen på sin spets och få kraftigare återverkningar i sysselsättningen och ekonomin.

Finlands Banks interimsprognos, september 2023 (på finska)

Närmare upplysningar lämnas av

prognoschef Meri Obstbaum
fornamn.efternamn@bof.fi
+35891832363