Finland drabbades hösten 2022 av en recession på grund av den energikris som Rysslands anfallskrig orsakade. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, är den ekonomiska tillväxten alltjämt mycket svag 2023. Konsekvenserna av den exceptionellt höga inflationen och de kraftigt stigande räntorna får genomslag i ekonomin med eftersläpning. Recessionen väntas dock bli kortvarig och mild. Turbulensen på den globala finansmarknaden ökar osäkerheten i ekonomin och kan leda till svagare ekonomisk tillväxt i Finland än väntat.

"Finlands ekonomi har tills vidare hållit ut trots svårigheterna, men vi har ännu inte sett alla effekter av den snabba inflationen och ränteuppgången. Dessutom har riskerna i den globala ekonomin åter ökat under den allra senaste tiden, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Under 2022 växte Finlands ekonomi med 2,1 % tack vare den starka utvecklingen under början av året, men kriget och energikrisen fick konjunkturen att vända nedåt. Enligt prognosen krymper ekonomin 0,2 % under 2023. Eftersom prognosen räknar med att räntorna ligger kvar på en högre nivå än tidigare och en snabb återhämtning av exportefterfrågan inte är att vänta i Finland, blir den ekonomiska tillväxten bräcklig under åren framöver. Ekonomin förutspås växa med 0,9 % under 2024 och 1,5 % under 2025.

Inflationen väntas 2024 sjunka tillbaka under 2 %

Konsumentprisökningen var exceptionellt snabb under 2022. Mot slutet av året sjönk energipriserna snabbt och uppåttrycket på konsumentpriserna lättar under innevarande år. Inflationen beräknas 2023 vara 4,6 %. Prisökningen på tjänster och konsumtionsvaror saktar också successivt in och inflationen sjunker tillbaka under 2 % nästa år.

Sysselsättningen stärktes betydligt 2022. Konjunkturavmattningen innebär ett slut på den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden. Stagnationen i den ekonomiska tillväxten blir dock så kortvarig att sysselsättningen är fortsatt god också under åren framöver.

De största riskerna i prognosen är förenade med de finansiella förhållandena, energimarknaden och en utdragen period av hög inflation och kan, om de realiseras, leda till en svagare ekonomisk utveckling än förutsett.

Finlands Banks interimsprognos, mars 2023 (på finska)

Ytterligare information:

Prognoschef Meri Obstbaum

fornamn.efternamn@bof.fi

+358 9 183 23 63