Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 469 förfalskade eurosedlar under 2022. Beloppet fortsatte att minska från året förut, då 523 falska sedlar hittades.

Bland de förfalskningar som påträffades under 2022 var valören 20 euro vanligast (totalt 229 st.), valören 50 euro näst vanligast (166 st.) och valören 10 euro tredje vanligast (37 st.).

”Antalet falska sedlar som påträffades i omlopp 2022 är litet jämfört med tidigare år. Fastän det finns lite förfalskningar i omlopp, är det viktigt att alltid ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, säger sedelexpert Olli Vehmas från Finlands Bank.

Period

2018

2019

2020

2021

2022

Antal förfalskningar

833

979

1496

523

469

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (Pengar och betalningar (suomenpankki.fi)).

Finlands Bank har gett ut en ny webbaserad sedelkurs som är öppen för alla. Kursen ger en inblick i eurosedlarnas säkerhetsdetaljer samt information om hur man ska handla i olika situationer om man råkar ut för en falsk sedel. Kursen finns på adressen setelikurssi.suomenpankki.fi.

Europeiska centralbanken har i dag gett ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10

kriminalöverkonstapel Jussi Larvanto, CKP, telefon +358 295 486 954