Bankfullmäktige har i dag utnämnt ekonomie doktor Tuomas Välimäki till tjänsten som direktionsmedlem i Finlands Bank för en ny femårig mandatperiod, som inleds den 12 juli 2023. Tuomas Välimäki har varit medlem av Finlands Banks direktion sedan 2018.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon 040 577 62 55.