Vice ordföranden i Finlands Banks direktion deltar som Finlands Banks ställföreträdande chefdirektör i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Marrakech i Marocko den 13 oktober 2023.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också ställföreträdande direktionsmedlem Kimmo Virolainen och senior ekonom Anni Norring.

Närmare upplysningar lämnas av ställföreträdande direktionsmedlem Kimmo Virolainen, telefon 09 183 22 70.