Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 653 förfalskade eurosedlar under 2023. Antalet har ökat något från året innan, men är fortfarande mycket måttligt. År 2022 påträffades 469 förfalskade eurosedlar i omlopp.

Bland de förfalskningar som påträffades i omlopp under 2023 var valören 20 euro vanligast (totalt 364 st.), valören 50 euro näst vanligast (149 st.) och valören 10 euro tredje vanligast (80 st.).

”Antalet falska sedlar som påträffades i omlopp 2023 var något större än året innan, men trots det ungefär i samma storleksklass som normalt årligen påträffas i Finland. Det är viktigt att komma ihåg att alltid ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, säger sedelexpert Olli Vehmas från Finlands Bank.

Period

2019

2020

2021

2022

2023

Antal förfalskningar

979

1 496

523

469

653

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med några enkla test: känn på sedeln, titta på den mot ljuset och luta på sedeln. I tveksamma fall lönar det sig att jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi > Pengar och betalningar).

Finlands Bank har gett ut en webbaserad sedelkurs som är öppen för alla. Kursen ger en inblick i eurosedlarnas säkerhetsdetaljer samt information om hur man ska handla i olika situationer om man råkar ut för en falsk sedel. Kursen finns på adressen setelikurssi.suomenpankki.fi.

Europeiska centralbanken (ECB) har i dag gett ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 3410

kriminalöverkonstapel Jussi Larvanto, centralkriminalpolisen, telefon 0295 486 954