Bankfullmäktige reser till Frankfurt 11–12.4.2024 och träffar under resan Europeiska centralbankens (ECB) direktionsmedlemmar och representanter för ledningen för ECB:s banktillsyn och Europeiska systemrisknämnden. Diskussionsteman under mötena är bland annat de ekonomiska utsikterna för euroområdet och ECB:s penningpolitik, den digitala euron, läget i banksektorn i euroområdet och aktuella finansiella regleringsfrågor i Europa.

I resan deltar utöver fyra representanter för bankfullmäktige, en rådgivare och sekreterarna, också Finlands Banks direktionsmedlemmar.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges sekreterare Kimmo Virolainen, kimmo.virolainen@bof.fi, telefon 09 183 22 70.