ECB:s årsrapport

ECB:s årsrapport 2017

2018 . 227

Utgivare: Europeiska centralbank

ISBN: 978-92-899-3073-4 (webbpublikation)

ISSN: 1725-2938 (webbpublikation)

Ladda ned publikation (pdf) (3,69 MB)