Arbetspensionsanstalterna1 hade värdepappersinvesteringar2 till ett värde av 181 miljarder euro vid slutet av juni 2019. Merparten (81 %) av investeringarna hänförde sig till utlandet. I och med aktiernas gynnsamma marknad veckling ökade värdet på arbetspensionsanstalternas investeringar i värdepapper med 13,2 miljarder euro under januari–juni 2019.

Arbetspensionsanstalterna minskade sina investeringar i räntebärande värdepapper med 1,9 miljarder euro i januari–juni 2019 

Arbetspensionsanstalterna ägde räntebärande värdepapper3 för 36,4 miljarder euro vid slutet av juni 2019, vilket är 0,3 miljarder mindre än i december 2018. Under januari–juni ökade värdet på deras innehav med 1,5 miljarder euro, men samtidigt såldes räntebärande värdepapper för 1,9 miljarder euro netto. I slutet av juni 2019 hänförde sig merparten av investeringarna till utländska statsobligationer (16,1 miljarder euro). Investeringarna riktades mest till amerikanska (3,3 miljarder euro), franska (2,5 miljarder euro), tyska (1,8 miljarder euro) och italienska och belgiska (1,0 miljarder euro, båda) statsobligationer. Investeringarna i finska statsobligationer uppgick till 0,7 miljarder euro i slutet av juni 2019.

Pensionsanstalterna ägde också räntebärande värdepapper emitterade av företag4 till ett värde av 7,0 miljarder euro (varav 2,5 miljarder euro i finländska företagsobligationer) och räntebärande värdepapper emitterade av andra sektorer5 till ett värde av 12,6 miljarder euro.

Värdet på arbetspensionsanstalterna fondandelar uppgick till 106,7 miljarder euro i slutet av juni 2019

Arbetspensionsanstalterna ökade sina investeringar i fonder med 9,9 miljarder euro i januari–juni 2019. Under samma period ökade värdet på arbetspensionsanstalternas fondinnehav med 7,4 miljarder euro och de investerade 2,6 miljarder euro nytt kapital i investeringsfonderna.

En betydande del (98,7 miljarder euro) av arbetspensionsanstalternas fondinvesteringar hänförde sig till utländska fonder. 89 % av de utländska fondinvesteringarna hänförde sig till investeringsfonder registrerade i Irland, USA, Luxemburg och Caymanöarna.

Arbetspensionsanstalterna ägde i slutet av juni 2019 också fondandelar till ett värde av 8 miljarder euro i finländska kapital- och investeringsfonder. Arbetspensionsanstalterna hade mest investeringar i obligationsfonder (3,4 miljarder euro) och i aktiefonder (2,1 miljarder euro).

Värdet på arbetspensionsanstalternas noterade aktieinvesteringar ökade med 3,2 miljarder euro i januari–juni 2019

Under januari–juni 2019 investerade arbetspensionsanstalterna 0,1 miljarder euro netto nytt kapital i noterade aktier emitterade av företag. Arbetspensionsanstalternas innehav av noterade aktier emitterade av finländska företag uppgick vid utgången av juni 2019 till 16,3 miljarder euro och deras innehav av onoterade aktier till 3,4 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas innehav av noterade aktier emitterade av utländska företag uppgick till 13,2 miljarder euro. Mest utländska aktieinvesteringar (1,8 miljarder euro) hänförde sig till noterade aktier emitterade av amerikanska företag. I slutet av juni 2019 ägde arbetspensionsanstalterna noterade aktier emitterade av nordiska6 företag till ett värde av 2,1 miljarder euro, varav merparten var noterade aktier emitterade av svenska företag (1,4 miljarder euro).

1 Meddelandet beaktar endast de lagstadgade arbetspensionsanstalterna (S.13141), inte pensionssparande via tilläggspensionsanstalter (S.129) eller försäkringsanstalter (S.128).
2 Investeringar i aktier, obligationslån och fonder.
3 Merparten var i obligationslån.
4 Sektor S.11.
5 Andra sektorer än staten (S.1311) och icke-finansiella företag (S.11).
6 Sverige, Danmark, Norge och Island.

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2019Q2

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 182 732 1 267 36 233 -228 29 475 182
  (-2 314)   (783)   (402)  
- inhemska aktier 124 255 537 33 241 -212 16 286 23
  (818)   (759)   (373)  
             
Räntebärande värdepapper 197 642 1 855 2 431 12 36 384 576
  (-3 010)   (-82)   (-910)  
- inhemska räntebärande värdepapper 69 893 677 1 584 7 4 308 60
  (-425)   (-79)   (-283)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 95 185 1 581 23 131 396 5 936 88
  (1 322)   (399)   (59)  
             
Utländska fonder            
  138 982 1 664 2 368 37 98 680 786
  (2 171)   (38)   (1 686)  
Finländarnas insättningar på bank          
Transaktionskonton            
  147 672 -46 81 064 -4 5 298 -5
Andra insättningar (1 507)   (2 655)   (88)  
  48 507 -2 12 863 -0 -* -*
  (-615)   (55)   -*  

*konfidentiell

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 24 95, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 23 95, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och ‑grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 11.11.2019 kl. 13.