Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Kontaktpersoner i Statistikcentralen:

Överaktuarie Mira Malhotra, telefon: 029 551 3411

Överaktuarie Tapio Kuusisto , telefon: 029 551 3318

 

eller maksutase@tilastokeskus.fi