Finlands Bank började sammanställa statistik över gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån 2018. För statistiken insamlas bl.a. uppgifter om de olika formerna av gräsrotsfinansiering, såsom investerings- och lånebaserad gräsrotsfinansiering samt person-till-person-lån mellan konsumenter. Uppgifter samlas in exempelvis om beloppet av den förmedlade finansieringen, antalet investeringar och investerare samt lyckade och misslyckade projekt. Statistiken samlas in årligen.

I statistiken tillämpas följande uppdelning: 

 

  • Lånebaserad gräsrotsfinansiering
  • Investeringsbaserad gräsrotsfi-nansiering (inkl. gräsrotsfinansiering i eget och främmande kapital)
  • Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering
  • Person-till-person-lån till konsu-menter