Investeringsfondernas kapital minskade under det första kvartalet 2018

Inga meddelanden för året