Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 2,0 miljarder euro i maj 2011, vilket var 0,4 miljarder euro mer än i april och 0,2 miljarder euro mer än i maj 2010. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån ökade med 0,05 procentenheter och låg på 2,59 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,5 miljarder euro från april och uppgick vid slutet av maj till 78,5 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll var nästan oförändrad i maj och sjönk med 0,1 procentenheter till 6,7 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,08 procentenheter i maj och låg på 2,29 procent vid slutet av månaden. Andelen nya bolån som är bundna till primränta fördubblades i början av året: 10 procent av de bolån som betalades ut i maj var bundna till bankernas egna referensräntor. I popularitet minskade Euribor, som emellertid i maj var de mest populära referensräntorna med en andel på 85 procent.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i maj för 7,1 miljarder euro, vilket var 0,7 miljarder euro mer än i april. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk till 2,64 procent från 2,69 procent i april. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 0,4 miljarder euro och uppgick vid slutet av maj till 58,4 miljarder euro. Årsökningstakten sjönk med 0,3 procentenheter och låg på 4,0 procent. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag steg med 0,07 procentenheter till 2,70 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade med 0,2 miljarder euro i maj. Vid slutet av månaden uppgick den till 79,3 miljarder euro och genomsnittsräntan låg på 0,95 procent. Inlåningen med överenskommen löptid ökade med 0,6 miljarder euro, vilket främst beror på övergången från inlåningen över natten. Genomsnittsräntan för de nya avtalen om inlåning med överenskommen löptid steg med 0,16 procentenheter till 2,22 procent.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Mars,
mn euro
April,
mn euro

mn euro
Maj,
12 mån förändring1, % 

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 104 936 105 421 106 058 6,0 2,67
    -varav bostadslån 77 529     77 976 78 495 6,7 2,29
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 476 57 970 58 362 4,0 2,70
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 78 149 79 527 79 323 4,9 0,95
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 637 1 634 1 999 2,59

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi 
Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi


Nästa statistikmeddelande publiceras den 29 juli 2011 kl. 13.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats