Bostadslån

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,3 miljarder euro i januari 2012, vilket var mindre än i december och 0,1 miljarder euro mer än i januari 2011. Genomsnittsräntan på alla nya utbetalda bolån sjönk i januari och låg på 2,45 procent och genomsnittsräntan på euriborbundna bolån sjönk till 2,35 procent. Genomsnittsräntan på primeräntebundna lån låg på 2,54 procent vilket innebär att de euriborbundna räntorna sjönk till en lägre nivå än de bolåneräntor som är bundna vid bankernas egna referensräntor. Genomsnittsräntan på nya bolån bundna vid euriborräntan var lägre än detta senast i mars 2011.

Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,1 miljarder euro i januari och uppgick vid slutet av månaden till 82 miljarder euro. Genomsnittsräntan på utlåningen sjönk med 0,04 procentenheter och låg på 2,47 procent. Årsökningen i januari var nästan oförändrad och låg på 6,5 procent.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i januari för 6,7 miljarder euro, vilket var 0,6 miljarder euro mindre än i december och 1,1 miljarder euro mer än i januari 2011. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk med 0,25 procentenheter och låg på 2,43 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 0,6 miljarder euro i januari och uppgick vid slutet av månaden till 61 miljarder euro. Genomsnittsräntan på företagslån var 2,72 procent och årsökningen 7,0 procent.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade med 0,7 miljarder euro i januari. Vid månadens slut uppgick inlåningen till sammanlagt 82 miljarder euro och genomsnittsräntan var oförändrad och låg på 1,05 procent. Inlåningen över natten från hushåll minskade med 0,6 miljarder euro och den tidsbundna inlåningen med 0,1 miljarder euro. Hushållen ingick nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 2,7 miljarder euro och genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton steg från december med 0,03 procentenheter till 2,06 procent.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November,
mn euro
December,
mn euro

mn euro
Januari,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 109 242 109 551 109 726 5,2 2,83
    -varav bostadslån 81 369

    81 781

81 884 6,5 2,47
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 60 434 60 361 60 997 7,0 2,72
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 650 82 612 81 894 5,7 1,05
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 686 1 529 1 252 2,45

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 30.3.2012 kl. 13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats