Under januari–september 2017 betalades nya bostadslån ut för 13,6 miljarder euro, vilket är 2 % mer än under motsvarande tid 2016 och 11 % mer än under samma period 2015. Senast har utbetalningarna av bostadslån varit större än så vid motsvarande tidpunkt 2012. I september 2017 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,6 miljarder euro, vilket är lika mycket som ett år tidigare i september.

Bolåneräntorna fortsatte att sjunka. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 1,02 % och den beräknade räntemarginalen 1,00 % i september 2017. Marginalen var senast lika låg 2012. Euriborräntornas popularitet som referensränta för bostadslån var fortsatt stark. Av de nya bostadslånen bands 98 % till euriborräntor och 2 % till fasta räntor.

Återbetalningstiderna för bostadslån förlängdes med ett halvt år från 2016. Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya bostadslån i januari–september 2017 var 19 år och 6 månader, då den 2016 var 19 år.

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av september 2017 till 95,7 miljarder euro och årsökningen var 2,2 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,1 miljarder euro av konsumtionslån och 16,8 miljarder euro av övriga lån i slutet av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för nya avtal steg från augusti till 2,03 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av september till 79 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 27,8 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 87,5 miljarder euro i slutet av september och genomsnittsräntan var 0,15 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 65,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,1 miljarder euro. Hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,37 % i september.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån   förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 126 622 127 129 127 636 2,7 1,54
    - varav bostadslån 95 103 95 370 95 672 2,2 1,03
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 78 079 78 287 78 951 6,2 1,41
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 86 821 86 721 87 455 3,9 0,15
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 379 1 610 1 590   1,02

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.11.2017 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats