Under det andra kvartalet 2022 lyfte de finländska företagen nya företagslån[1] från övriga finansinstitut till ett värde av 890 miljoner euro. Över hälften av utbetalningarna gjordes till mikro- och småföretag. Av de övriga finansinstituten beviljade fordonsfinansieringsbolagen mest nya lån till företag med en tredjedel av de nya lånen.

Under det andra kvartalet 2022 var sedvanliga företagslån (360 miljoner euro) den vanligaste typen av lån vid utbetalningen av nya företagslån och factoringfinansiering (340 miljoner euro) den näst vanligaste. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 7,8 %[2]. Genomsnittsräntorna varierar emellertid stort mellan olika finansieringsformer. Exempelvis var genomsnittsräntan på sedvanliga företagslån 3,3 % och på factoringfinansiering 15,6 %.

Vid utgången av juni 2022 uppgick det utestående beloppet av lån till finländska företag beviljade av övriga finansinstitut till 5,5 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,26 %[3]. Den vanligaste typen av lån var finansieringsleasing (3,2 miljarder euro) före sedvanliga företagslån (2 miljarder euro). Merparten av utlåningen till företag var lån utan säkerhet och lån med säkerhetsunderskott (3,7 miljarder euro).

Av de övriga finansinstituten står bankernas finansieringsbolag för den största andelen av utlåningen till företag (3,2 miljarder euro). Vid utgången av juni 2022 hade mest lån beviljats näringsgrenarna energi, industri samt transport och magasinering. Energiföretagens utestående lån översteg som enda näringsgren en miljard euro.

 

Det utestående beloppet av företagslån beviljade av övriga finansinstitut ökade snabbare än företagslån beviljade av kreditinstitut

I juni 2022 uppgick det utestående beloppet av företagslån beviljade av kreditinstitut (banker) till 62,1 miljarder euro och årsökningen var 6,5 %. Det utestående beloppet av företagslån beviljade av övriga finansinstitut ökade i juni klart snabbare (12,5 %) än företagslån beviljade av kreditinstitut. I juni 2022 var genomsnittsräntan på utestående företagslån beviljade av kreditinstitut (1,51 %) lägre än på företagslån beviljade av övriga finansinstitut (2,26 %). Ränteskillnaden förklaras exempelvis av skillnader i aktörernas företagskundkrets: kreditinstituten har beviljat relativt sett mest lån till storföretag, medan den största kundgruppen för övriga finansinstitut utgörs av mikro- och småföretag på basis av utbetalningarna av nya företagslån.

 

Yrityslainat_uudet_nostot_sv.png

 

Lån beviljade till finländska företag och hushåll av övriga finansinstitut, 2022Q2:

 

Företagslån (mn euro)

Hushållslån (mn euro)

Med säkerhet

1 763

4 242

Utan säkerhet och med säkerhetsunderskott

3 719

680

Sammanlagt

5 482

4 922

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

 

Nästa publiceringstillfälle i början av 2023.

 

Name & Shame-förfarandet:

 

Företag som med avsikt lämnat sig utanför statistiken över övriga finansinstitut för perioden 2022Q2:

 

Creditstar Finland Oy (2021Q4-2022Q2)

 

SAV-Rahoitus Oyj (2022Q1)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

SAVOY-Rahoitus

Suomen Asuntovakuus

Suomen Automaailma

Suomen Autovakuus

 

VFS Finland Ab (2020Q4-2022Q2)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Volvo Kuorma-autorahoitus / Volvo Lastvagnsfinans / Volvo Truck Finance

Volvo Rahoitus / Volvo Finans / Volvo Finance

Volvo Rahoitus Suomi / Volvo Finans Finland / Volvo Finance Finland

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

[3] Exkl. non-recourse factoring.