Från och med den 1 juli 2016 kommer ECB:s referensväxelkurser för euron att offentliggöras cirka 17:00.

Mer information i ECB:s pressmeddelande och på
ECB:s Q&A sidor.

Med undantag av SDR är växelkurserna referenskurser publicerade av Europeiska centralbanken. Kurserna baseras på en telekonferens mellan de nationella centralbankerna varje dag kl. 15.15 finsk tid med utgångspunkt i aktuella marknadskurser. Referenskurserna publiceras då Targetsystemet är öppet.