Vi har granskat utvecklingen av räntorna på kreditinstitutens inlånings- och sparkonton i RATI-datainsamlingen[1] efter att den allmänna räntenivån gått upp. Utgående från denna kontroll har det framgått att inlåningskonton med restriktiva uttagsvillkor[2] eller uppsägningstid har rapporterats felaktigt under inlåning över natten. Därför har den statistikförda räntan på inlåning över natten förvrängts. Detta har emellertid inte haft någon inverkan på inlåningsstockens volym eller genomsnittsränta, eftersom det varit fråga om ett klassificeringsfel inom inlåningen.

Korrigeringen av klassificeringen syns i de uppgifter som publicerats i oktober. Vi har korrigerat historiska data från oktober 2022. Korrigeringen är synliga i oktober 2022, januari 2023, mars 2023 och juli 2023.

Av bilder nedan framgår inlåningens fördelning på olika kontotyper och utveckling av genomsnittsräntan. Inlåning över natten omfattar transaktionskonton och annan inlåning över natten.

 

kuva_1_sv_20231026.png

 

kuva_2_sv_20231026.png

 

Närmare upplysningar lämnas av:

Tuomas Nummelin, telefon. 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

 

[1] MFI-rapportering (RATI) (https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/till-reportern/mfi-statistik/).

[2] Exempelvis begränsat antal avgiftsfria uttag per månad.