kuva_1_sv_20230921.png

 

Under andra kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 595 miljoner kortbetalningar, vilket var 30 miljoner (5 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde det andra kvartalet sammanlagt 17,8 miljarder euro, vilket var 4 % mer än för ett år sedan.

 

kuva_2_sv_20230921.png

 

Fler kortbetalningar initierades med dator eller mobil enhet än för ett år sedan

Med dator eller mobil enhet initierades 88 miljoner kortbetalningar på distans under andra kvartalet 2023, vilket var 16 % mer än under motsvarande period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,5 miljarder euro) var 21 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Det totala värdet av kontaktlösa betalningar ökade med 912 miljoner euro (19 %) från första kvartalet 2023 och uppgick till 5,8 miljarder euro det andra kvartalet. Samtidigt gjordes 369 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 17 % mer än under det första kvartalet innevarande år.

Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa ökade med 15 % från första kvartalet 2023 och uppgick till 136 miljoner transaktioner det andra kvartalet. Det totala värdet av dessa kortbetalningar ökade med 1,3 miljarder euro (19 %) från första kvartalet 2023 och uppgick till 8,4 miljarder euro.

 

Färre betalningar gjordes med utländska kort i Finland än under första kvartalet 2023

Med kort utgivna i ett annat euroland än Finland gjordes i Finland 20 % färre kortbetalningar i värde under andra kvartalet 2023 än under det första kvartalet, och det totala värdet av betalningarna var 0,2 miljarder euro. Med kort utgivna utanför EU gjordes i Finland under andra kvartalet 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 0,2 miljarder euro, vilket var 6 % mindre än under andra kvartalet 2022.

Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,4 miljarder euro andra kvartalet 2023, vilket var 20 % mer än under det första kvartalet. Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort utanför EU var 0,4 miljarder euro andra kvartalet 2023, vilket var 1 % mindre än under det första kvartalet.

 

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i en ny dashboard för betalningsstatistik. Dashboard innehåll utökas senare.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle december 2023.