figure_sv_1_20230522.png

 

Under första kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 513 miljoner kortbetalningar, vilket var 7 % mindre än under sista kvartalet 2022. Också värdet på kortbetalningarna minskade under samma tidsperiod med 10 % från sista kvartalet 2022 till sammanlagt 15,1 miljarder euro.

 

figure_sv_2_20230522.png

 

De kontaktlösa betalningarna ökade

Det totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick till 4,9 miljarder euro under första kvartalet 2023, vilket var 21 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Under första kvartalet 2023 gjordes 315 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 20 % mer än under första kvartalet 2022.

Med dator eller mobil enhet initierades 79 miljoner kortbetalningar under första kvartalet 2023, vilket var 29 % mer än under första kvartalet för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3 miljarder euro) ökade med 44 % jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade med 11 % från sista kvartalet 2022 och utgjorde 118 miljoner transaktioner under första kvartalet 2023. Det totala värdet av kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade med 1,2 miljarder euro (15 %) från sista kvartalet 2022 och var 7 miljarder euro första kvartalet 2023.

 

Antalet kortbetalningar med finländska kort i övriga euroländer ökade

Det sammanlagda värdet av betalningar som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,1 miljarder euro under första kvartalet 2023, vilket var 29 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det sammanlagda värdet av betalningstransaktioner med finländska betalkort utanför EU var 0,4 miljarder euro under samma tid.

Med kort utgivna i ett annat euroland än Finland gjordes i Finland under första kvartalet 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 231 miljoner euro, vilket var 30 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Med kort utgivna utanför EU gjordes i Finland under första kvartalet 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 167 miljoner euro, vilket var 26 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan.

Under första kvartalet 2023 gjordes 300 miljoner betalningsöverföringar, vilket var 5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Under samma tid ökade värdet av betalningsöverföringarna (1 013,4 miljarder euro) med 5 %. Det totala värdet av betalningsöverföringar till finländska motparter minskade med 6 % jämfört med ett år tidigare och utgjorde 809 miljarder euro första kvartalet 2023.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043,  e-post: tia.kurtti(at)bof.fi

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.