Den långvariga ökningen av fondkapitalet i de finskregistrerade investeringsfonderna vände under det första kvartalet 2018 nedåt. Fondernas kapital minskade från rekordhöga 122 miljarder euro i slutet av januari till 119 miljarder euro vid utgången av mars. På kvartalsnivå krympte fondkapitalet mest sedan det tredje kvartalet 2015.

Av minskningen av fondkapitalet kan cirka 2,6 miljarder euro tillskrivas negativa omvärderingar av investeringsfonderna, vilka framför allt berodde på omfattande nedskrivningar av inhemska och svenska aktier med -0,9 miljarder euro i februari och -1,6 miljarder euro i mars.

Trots de negativa omvärderingarna inflöt till de finskregistrerade fonderna under årets första kvartal nya investeringar till ett nettovärde av 0,9 miljarder euro. Nya investeringar gjordes särskilt i aktiefonder (0,6 miljarder euro), fastighetsfonder (0,2 miljarder euro) och blandfonder (0,2 miljarder euro). I räntefonderna var hemtagningarna av kapital emellertid 0,2 miljarder euro större än det gjordes nya investeringar i dem.

Fastighetsfonderna fortfarande populära bland hushållen

Även om kapitalet i de flesta investeringsfonderna krympte under det första kvartalet innevarande år, fortsatte kapitalet i de öppna fastighetsfonderna att växa. Tillgångarna ökade från slutet av 2017 med 3,4 % och i slutet av mars var värdet på de öppna fastighetsfonderna 3,9 miljarder euro.

Intresset för öppna fastighetsfonder verkar ha fortsatt också på årsnivå. Fram till utgången av mars 2018 hade deras värde ökat med hela 33 % från mars året innan. De har rentav vuxit snabbare än de s.k. slutna fastighetsfonderna, vars kapital inte nämnvärt ökade under 2017 och som i slutet av året utgjorde 3,1 miljarder euro.

Det är främst finländska hushåll som investerat i finskregistrerade öppna fastighetsfonder. Deras direkta andel av investeringarna utgjorde i slutet av mars 39 % (1,4 miljarder euro). Företagen stod i sin tur för 18 % (0,7 miljarder euro) och försäkringsföretagen för 14 % (0,5 miljarder euro). Fastighetsinvesteringarnas andel av de finländska hushållens samtliga investeringar i finskregistrerade investeringsfonder har tredubblats på tre år och uppgick i slutet av mars till 6,6 %.

Central förhandsstatistik över finskregistrerade investeringsfonder

Närmare upplysningar lämnas av 
Topias Leino, telefon 09 183 23 15, e-post: topias.leino(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 09 183 21 75, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 1.8.2018 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.