Nya utbetalda bostadslån i euro från finländska monetära finansinstitut till hushåll i euroområdet

Utlåning

I november betalades 1,8 miljarder euro ut i nya bostadslån till hushållen och genomsnittsräntan på lånen var 4,92 %. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån sjönk något redan andra månaden i rad i takt med marknadsräntorna. Den vanligaste referensräntan för bostadslån har under den senaste tiden varit Euribor och också i november bands 51 % av de nya bolåneavtalen till Euribor. 

Det utestående beloppet av bostadslån från monetära finansinstitut till hushåll uppgick vid slutet av november till 61,8 miljarder euro med en genomsnittsränta på 4,96 %. Bolånestocken fortsatte att öka men alltjämt i en något långsammare takt på årsbasis. I november låg årstakten på 12,6 %.

Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick till 47,6 miljarder euro med en genomsnittsränta på 5,16 %. I november sjönk årsökningstakten för företagslånen till 13,3 % från 13,9 % i oktober.

Inlåning

I november uppgick inlåningen från hushåll till 63,7 miljarder euro, vilket är nästan 12 % mer än ett år tidigare.

Till den ökade inlåningen från hushåll bidrog inlåningen med fast löptid upp till 2 år, som fortsatte att öka kraftigt redan fjärde månaden i rad. Efter slutet av juli har den ökat med 3,3 miljarder euro. Under november ökade den med 700 miljoner euro, som dock var något mindre än i oktober. Vid slutet av månaden uppgick inlåningen med fast löptid upp till 2 år till 18,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på denna inlåning var 4,18 %, vilket är 0,08 procentenheter högre än i oktober. 

OBS!
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från euroområdet men andra länders andel är försumbar.

 

Mer information:
Elisabeth Hintikka, telefon 010 831 2322
E-post Fornamn.Efternamn@bof.fi

Informationen uppdateras nästa gång den 31.1.2008 kl. 13.00