Bostadslån

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,6 miljarder euro i juli 2011, vilket var 0,3 miljarder euro mindre än i juni och 0,1 miljarder euro mer än i juli i fjol. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån ökade med 0,07 procentenheter och låg på 2,67 procent. I juli bands 81 procent av de nya bolåneavtalen till Euribor. Bankernas egna referensräntor har emellertid ökat i popularitet under hela 2011, och i juli var primräntornas andel av referensräntorna på nya bolån 13 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro från juni och uppgick vid slutet av juli till 79,5 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll var oförändrad, dvs. 6,6 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,06 procentenheter från juni och låg på 2,43 procent i juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i juli för 7,0 miljarder euro, vilket var 0,9 miljarder euro mindre än i juni och 0,2 miljarder euro mer än i juli 2010. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från 2,80 procent i juni till 2,75 procent i juli. MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag har ökat under hela den första hälften av året, och i juli ökade den med 0,3 miljarder euro. Årsökningen steg från 3,9 procent i juni till 4,4 procent i juli. Vid månadens slut uppgick MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag till 59,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan steg med 0,09 procentenheter och låg på 2,87 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade med 0,7 miljarder euro i juli. Vid slutet av månaden uppgick den till 80,8 miljarder euro och genomsnittsräntan låg på 0,99 procent. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning sjönk med 0,08 procentenheter till 2,22 procent.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj,
mn euro
Juni,
mn euro

mn euro
Juli,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 106 058 106 731 107 204 5,6 2,81
    -varav bostadslån 78 495     79 102 79 539 6,6 2,43
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 58 362 58 672 58 951 4,4 2,87
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 79 323 80 113 80 822 5,5 0,99
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 999 1 959 1 626 2,67

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 30.9.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats