Nya utbetalda bostadlån

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,8 miljarder euro i augusti 2011, vilket var 0,2 miljarder euro mer än i juli och 0,3 miljarder euro mer än i augusti i fjol. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån sjönk 0,06 procentenheter och låg på 2,61 procent. Den månatliga förändringen av genomsnittsräntan på nya utbetalda lån har inte varit negativ sedan december 2010. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut i Finland till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro under augusti och uppgick vid slutet av månaden till 80,0 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll var nästan oförändrad och låg på 6,7 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,04 procentenheter under månaden och låg på 2,46 procent vid slutet av augusti.

Nya låneavtal i euro med icke-finansiella företag slöts i augusti för 7,1 miljarder euro, vilket var 0,1 miljarder euro mer än i juli och 0,8 miljarder mer än i augusti 2010. Genomsnittsräntan på nya avtal fortsatte att sjunka: i augusti var genomsnittsräntan 2,70 procent, dvs. 0,05 procentenheter mindre än i juli. Utlåningen i euro till icke-finansiella företag fortsatte att växa och i slutet av augusti var den 0,1 miljarder euro större än i juli, dvs. 59,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag steg med 0,02 procentenheter och låg på 2,89 procent och årsökningstakten sjönk till 4,3 procent jämfört med 4,5 procent i juli. Under de senaste månaderna har beviljats fler låneavtal i utländsk valuta med icke-finansiella företag än genomsnittet. I augusti ingick företagen nya lån i utländsk valuta till ett värde av 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för de nya avtalen var 2,62 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick till 80,5 miljarder euro vid slutet av augusti. Inlåningen minskade med 0,3 miljarder euro från juli och genomsnittsräntan låg oförändrad på 0,99 procent. Hushållen ingick i augusti nya avtal om inlåning med överenskommen löptid till ett värde av 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning sjönk med 0,03 procentenheter från juli och låg på 2,19 procent.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni,
mn euro
Juli,
mn euro

mn euro
Augusti,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 106 731 107 204 107 804 5,7 2,84
    -varav bostadslån   79 102 79 539 79 982 6,7 2,46
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 58 672 58 951 59 001 4,3 2,89
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 113 80 822 80 534 5,9 0,99
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 959 1 626 1 818 2,61

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar

Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 2343, e-post jussi.pajunen(at)bof.fi 

Nästa uppdatering 31.10.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats