Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,2 miljarder euro i januari 2011, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än i december 2010 och 0,2 miljarder euro mer än i januari i fjol. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån var oförändrad och låg på 2,17 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,1 miljarder euro från december och uppgick vid slutet av januari till 76,9 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll steg till 6,9 procent i januari från 6,8 procent i december. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,01 procentenheter från december och låg på 2,06 procent i januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i januari för 5,4 miljarder euro, vilket var 1,8 miljarder euro mindre än i december. Genomsnittsräntan på nya avtal steg med 0,09 procentenheter till 2,58 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 0,6 miljarder euro och uppgick vid slutet av januari till 57,1 miljarder euro. Årsökningstakten avtog till 4,4 procent från 4,8 procent i december. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag låg nästan oförändrad på 2,47 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll minskade med 0,3 miljarder euro i januari till 77,4 miljarder euro vid slutet av januari. Genomsnittsräntan var 0,88 procent. Hushållen tecknade nya avtal om tidsbunden inlåning för 2,3 miljarder euro i januari. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen med överenskommen löptid steg med 0,10 procentenheter till 1,86 procent.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November,
mn euro
December,
mn euro

mn euro
Januari,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 103 943
104 273
104 383
6,1 2,46
    -varav bostadslån 76 436     76 747 76 885 6,9 2,06
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 014
56 471
57 112
4,4 2,47
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 76 048
 
77 764
77 447
4,2 0,88
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 679
1 433

1 204

2,17

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 

Elina Salminen, telefon 010 831 2343, e-post elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, telefon 010 831 2456, e-post olli.alanko(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi

Nästa uppdatering 31.3.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats