Årsökningstakten i beloppet av utestående bostadslån mattades av mot slutet av året och stannade på 2,3 % i november 2016. I ökningen av de utestående bostadslånen syns utgången av även de sista amorteringsfria perioderna som beviljades under amorteringsfrihetskampanjerna 2015. Ökningen var störst i april och juni 2016, varvid de utestående bostadslånen ökade med 2,7 %. I euroområdet har ökningen av de utestående bostadslånen i sin tur tagit fart mot slutet av året och uppgick till 2,6 % i november 2016.

I förhållande till andra euroländer är genomsnittsräntan på hushållens bostadslån i Finland den lägsta bland euroländerna. Genomsnittsräntan på utestående bostadslån i Finland var 1,10 % i oktober 2016 (1,08 % i november 2016). De näst lägsta räntorna på utestående bostadslån noterades i Portugal (1,12 %), i Spanien (1,32 %) och i Litauen och Estland (1,69 %). Den relativt låga räntenivån i Finland beror på att nästan 90 % av bostadslånen är bundna till euriborräntorna, som sjunkit exceptionellt lågt.

Utlåning

Hushållen lyfte i november 2016 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro, vilket är drygt 0,1 miljarder euro mer än i november ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,16 % och den beräknade marginalen 1,14 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av november till 93,9 miljarder euro. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,5 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,3 miljarder euro av övriga lån vid utgången av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från oktober till 1,97 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av november till 75,8 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 25,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 85,3 miljarder euro i slutet av november och genomsnittsräntan låg på 0,19 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 61,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 9,0 miljarder euro. Hushållen tecknade i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,5 % i november.

Centrala uppgifter om finländska   monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift
           
  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån   förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 124 498 124 610 124 763 2,6 1,57
    -varav bostadslån 93 647 93 819 93 914 2,3 1,08
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 74 922 75 400 75 767 4,3 1,48
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 84 079 83 857 85 332 5,7 0,19
           
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 595 1 530 1 539   1,16

 1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Mer information (på finska): Analyysi: Asuntovelalliset ovat hyötyneet matalasta korkotasosta

Nästa månadspublicering 31.1.2017 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.