Under januari–mars 2018 omförhandlades bostadslåneavtal till ett värde av 3,8 miljarder euro, vilket är 20 % mer än under motsvarande tid 2017 och 35 % mer än under samma period 2016. Bostadslåneavtal omförhandlades senast mer aktivt i samband med amorteringsfrihetskampanjerna 2015.

Efter amorteringsfrihetskampanjerna har bostadslåneavtal omförhandlats för i genomsnitt 1 miljard euro i månaden. De omförhandlade bostadslåneavtalen inkluderar utöver amorteringsfria perioder också andra omförhandlingar av lån, exempelvis ändringar av lånemarginalen, varför ökningen av antalet omförhandlade avtal också kan tillskrivas bankernas konkurrens om bolånekunderna.

Räntorna på bostadslån sjönk från februari. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 0,92 % och den beräknade räntemarginalen1 0,9 % i mars 2018. Enligt Finlands Banks bedömning höjer bostadslånens ränteskyddskostnader för närvarande den beräknade räntemarginalen med 0,1–0,2 procentenheter. Euriborräntornas popularitet som referensränta för bostadslån var fortsatt stark. Av de nya bostadslånen bands 98 % till euribor och 2 % till fasta räntor i mars 2018.

Utlåning

Hushållen lyfte i mars 2018 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av mars 2018 till 96,2 miljarder euro och årsökningen var 2,1  %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,9 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från februari till 2,28 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av mars till 81,0 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 29,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll2 uppgick totalt till 84,8 miljarder euro i slutet av mars och genomsnittsräntan var 0,13 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 63,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 6,2 miljarder euro. Hushållen ingick i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,26 % i mars.

1Vid beräkningen av marginalen har kostnaderna för ränteskydd som inverkar på den avtalade årsräntan inte dragits av.
2Till skillnad från tidigare meddelanden inkluderar inlåningssiffrorna för hushåll inte längre hushållens icke-vinstsyftande organisationer.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 128 021 128 101 128 425 2,6 1,50
    -varav bostadslån 95 921 95 997 96 237 2,1 1,00
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 79 188 80 046 80 959 4,5 1,41
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 87 008 87 324 88 492 3,7 0,13
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 325 1 367 1 494   0,92

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.5.2018 kl. 13.

Statistiksiffror och -grafik som utgör underlag för meddelandet ‑kan läsas på vår webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats