Uppgifter som samlats in RATI-rapporteringen används till att beräkna kassakraven för kreditinstituten.

Rådets förordning (EG) nr 2531/98 on Europeiska centalbankens tillämpning av minimireserver

ECBs förordning om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9, ändrad genom ECB/2008/10, ECB/2011/26, ECB/2014/52 och ECB/2016/26; upphävd genom ECB/2021/1)

ECBs förordning om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2021/1, ändrad genom ECB/2023/21).