Föregående krav

föregående bilagor

Bilagor (publicerad 23.11.2022), gäller från och med rapporteringsperioden 1.1.2023 - 31.8.2023:

Bilagor (publicerad 21.6.2022), gäller från och med rapporteringsperioden 1.9.2022 - 31.12.2022:

Bilagor (publicerad 1.12.2021), gäller från och med rapporteringsperioden 1.12.2021 - 31.8.2021:

Bilagor (publicerad 22.4.2021), gäller från och med rapporteringsperioden 1.4.2021 - 30.11.2021:

Bilagor (publicerad 17.3.2017, uppdaterad 28.8.2020), gäller från och med rapporteringsperioden 1.3.2018 - 31.3.2021:

föregående innehållsvalideringen

övriga föregående dokumenten (Endast på engelska)

Publicerade i december 2017 är preliminära dokument.