År 2021 förmedlades via plattformar för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering mer finansiering till konsumenter och företag än någonsin tidigare. Framför allt ökade den lånebaserade gräsrotsfinansieringen och person-till-person-lånen till konsumenter. Även om den förmedlade finansieringen ökade kraftigt, är beloppet ännu lågt jämfört med den lånefinansiering som beviljas av kreditinstituten.

 

jove_1_22_sv.png

 

Lånebaserad gräsrotsfinansiering förmedlades till rekordbelopp

År 2021 förmedlades till de finlänska företagen lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 192,5 miljoner euro. Detta är cirka 55 % mer än 2020 och drygt 44 % mer än 2019, då det förmedlade beloppet i form av lånebaserad gräsrotsfinansiering senaste gång var som störst. Samtidigt har antalet finansierade projekt ökat betydligt. År 2021 genomfördes drygt 17 200 lyckade finansieringsprojekt, när motsvarande siffra för 2020 var drygt 11 200. Lånens genomsnittsstorlek vid lånebaserad gräsrotsfinansiering har de senaste åren varit nästan oförändrad.[1] Den genomsnittliga effektiva räntan på förmedlade lån steg något från året innan (8,2 %) och var 9,0 % 2021. Även om den lånebaserade gräsrotsfinansieringen ökade kraftigt under 2021, är dess andel fortfarande liten i jämförelse med kreditinstitutens utlåning till företag, cirka 1,25 %.

 

Den förmedlade finansieringen i form av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering minskade i sin tur något under 2021. År 2021 förmedlades investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 70,2 miljoner euro, vilket är nästan 5 % mindre än ett år tidigare. Antalet finansierade objekt har också minskat betydligt. År 2021 genomfördes via plattformar sammanlagt 26 finansieringsomgångar, då antalet lyckade omgångar ett år tidigare var 39. I och med att omgångarna minskat i antal har de finansierade projekten således varit i genomsnitt större.

 

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades i Finland i liten omfattning jämfört med de övriga formerna av gräsrotsfinansiering. År 2021 förmedlades produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av sammanlagt 1,0 miljoner euro, vilket är lika mycket som ett år tidigare.  

 

Person-till-person-lånen till privatpersoner ökade

Under 2021 förmedlades person-till-person-lån till finländska konsumenter till ett värde av 113 miljoner euro, vilket var 37 % mer än året innan. Beloppet av de förmedlade person-till-person-lånen var emellertid mindre än 2019, då person-till-person-lån förmedlades till ett värde av 147 miljoner euro. Person-till-person-lånens andel av hushållens sammanlagda konsumtionskrediter utan säkerhet (11,6 md euro) utgör uppskattningsvis cirka 1,2 %. Av finansieringen av person-till-person-lån till privatpersoner kommer 42 % från andra konsumenter och den återstående andelen från andra investerare. År 2021 var genomsnittsstorleken på person-till-person-lån som förmedlats till konsumenter 3 600 euro.

 

Genomsnittsräntan på lån som förmedlats till privatpersoner steg något från föregående år. Konsumenterna betalade i snitt cirka 14,9 % i ränta på sina lån 2021. De senaste åren har verksamhetsförutsättningarna på person-till-person-lånemarknaden skärpts bland annat genom tillfälliga räntetak, varför allt färre företag erbjuder person-till-person-lån i Finland.

 

 

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland*

 

2019, mn euro

(12 mån. förändring)

2020, mn euro

(12 mån. förändring)

2021, mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

133,6 (36 %)

124,4 (-7 %)

192,5 (55 %)

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering

58,3 (1 %)

73,7 (27 %)

70,2 (-5 %)

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering

0,8 (8 %)

1,0 (30 %)

1,0 (-4 %)

Person-till-person-lån till konsumenter

146,7 (-2 %)

82,8 (-44 %)

113,2 (37 %)

Sammanlagt

339,4 (11 %)

282,0 (-17 %)

376,9 (34 %)

* Inkl. inhemska konsumenter och företag som ansökt om finansiering.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Johanna Honkanen, telefon 09 183 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Miska Jokinen, telefon 09 183 2122, e-post: miska.jokinen(at)bof.fi,

Maija Keskinen, telefon 09 183 2004, e-post: maija.keskinen(at)bof.fi.

 

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

 

[1] I siffrorna ingår också lån som förmedlats till fakturafinansiering.