År 2020 gjordes det något färre betalningar med finländska betalkort än året innan, 1,9 miljarder betalningstransaktioner. Samtidigt ökade kortbetalningarnas totala värde med 3,5 %, dvs. från 54,1 miljarder euro föregående år till 56,0 miljarder euro. Ökningen var emellertid långsammare än tidigare. På antalet kortbetalningar inverkade 2020 flera divergerande krafter: coronapandemin begränsade konsumtionsmöjligheterna men samtidigt fortsatte och delvis accelererade den förändring i betalningssätten som börjat redan tidigare.

MATI2020_1_SV.png

Det har redan en längre tid blivit allt vanligare att betala med kort samtidigt som användningen av kontanter har minskat. Under coronatiden har betalning med kort förespråkats också av hygienskäl. Även kortens användningssätt har förändrats. År 2020 användes kontaktlös betalning allt oftare och dess andel av samtliga betalningar var 55 %. Fem år tidigare var andelen kontaktlösa betalningar endast 2 % av kortbetalningarna, varför detta betalningssätt vunnit insteg i mycket rask takt. I april 2019 höjdes maximibeloppet för kontaktlösa betalningar till 50 euro, vilket har återspeglats till fullo i siffrorna för 2020. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar steg på ett år från 11,91 euro till 14,72 euro. Deras totala värde ökade till 15,5 miljarder euro 2020 och var 42 % större än året innan.

Också kortbetalning på distans[1] blev vanligare under coronatiden. Då gjordes 168 miljoner kortbetalningar på distans, vilket är 36 % mer än föregående år. Deras totala värde steg med 23 % till 5,8 miljarder euro 2020.

MATI2020_2_SV.png

Under 2020 gjordes färre betalningar med chip eller magnetremsa än året innan. Antalet sådana kortbetalningar minskade med 23 % från 2019. För summor som överskrider gränsen för kontaktlös betalning krävs alltid att kortet matas in i kortläsaren, varför det totala värdet på betalningar med chip eller magnetremsa fortfarande står för den största andelen av de olika sätten att betala med kort. Värdet på kortbetalningar som initierats med chip eller magnetremsa var 34,7 miljarder euro, dvs. 62 % av samtliga kortbetalningar 2020.

Undantagsförhållandena syntes också i kortbetalningarna till utlandet. Värdet på kortbetalningar som gjorts med finländska kort till Finland ökade, medan värdet på kortbetalningar till utlandet sjönk med 18 % under 2020. Det minskade resandet syntes framför allt i kortbetalningarna med chip eller magnetremsa utomlands. Deras värde krympte med nästan 40 %. Däremot ökade värdet på kortbetalningar på distans till utlandet tack vare den livliga näthandeln.

Läs mer om coronans inverkan på betalningarna i artikeln på webbplatsen Euro & talous (på finska): https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/2/koronapandemia-muuttaa-maksutapoja-pysyvasti/

Betalningsstatistiken förnyas

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i tabell- och diagramform i en ny dashboard för betalningsstatistik. Till en början innehåller dashboard-verktyget utöver siffrorna i meddelandet också uppgifter om gireringar och betalningar som gjorts med olika typer av kort. I ett senare skede kommer innehållet att utökas att motsvara den tidigare publikationen i tabellformat. Tabellen uppdateras inte längre.

Prenumerera på nyhetsbrevet om betalningsstatistik (Betalningar och kontant), så får du bland de första information om våra nya publikationer!

 

Närmare upplysningar lämnas av
Olli Tuomikoski, tfn 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi
Pauliina Turunen, tfn 09 183 2436, pauliina.turunen(at)bof.fi


[1] Kortbetalningar på distans omfattar andra än kortbaserade betalningar som gjorts vid fysiska POS-terminaler, dvs. kortbetalningar i nätbutiker eller mellan mobilappar.