Under det första året av coronapandemin avstannade ökningen i antalet kortbetalningar, men 2021 vände kortbetalningarnas antal åter mot tillväxt. År 2021 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 1,9 miljarder kortbetalningar, vilket var 5 % mer än 2020. Kortbetalningarnas totala värde ökade med 9,2 % från 2020 och var sammanlagt 57,0 miljarder euro 2021.

Förändringen i kortens användningssätt fortsatte: kontaktlös betalning användes allt oftare 2021 och dess andel av samtliga betalningstransaktioner med kort var redan 59 %. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar ökade med 3,6 % från 2020 till 15,20 euro 2021.[1] År 2021 var det totala värdet av kontaktlösa betalningar (16,9 miljarder euro) 14 % större än året innan.

 

MATI2021_1_SV.png

 

Kortbetalning på distans blev allt vanligare 2021. Med dator eller mobil enhet initierades 221 miljoner kortbetalningar till ett värde av 7,8 miljarder euro. Antalet sådana kortbetalningar ökade 2021 med 21 % och deras totala värde med 26 % från året innan.

Både inom kontaktlösa betalningar och betalningar på distans initierades allt fler betalningar via en mobilapplikation. Det totala värdet av kortbetalningar som initierats via en mobilapplikation nästan tredubblades från 2020 och uppgick till 2,7 miljarder euro 2021.

Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade ytterligare. Under 2021 minskade antalet sådana kortbetalningar med 7 % från 2020. Till sitt totalvärde var de 2021 emellertid fortfarande störst av kortbetalningarna med 32,2 miljarder euro, dvs. 56 % av samtliga kortbetalningar.

År 2021 syntes effekterna av coronapandemin alltjämt i kortbetalningarna utomlands. Värdet av kortbetalningar som gjorts vid terminal utomlands var 67 % mindre än före pandemin 2019.

 

MATI2021_2_SV.png

 

Antalet kontantuttag och det totala värdet av dem fortsatte att minska 2021. Kontantuttagen ur uttagsautomat med finländska kort i hemlandet minskade med 14 % och deras totala värde minskade med 15 % från 2020. Kontantuttagen minskade likaså vid butikernas terminaler och på bankkontoren. Värdet av kontantuttag utomlands med kort minskade med 17 % från 2020.

Från finländska konton gjordes 1,2 miljarder betalningsöverföringar 2021, vilket är 9 % mer än 2020. Det totala värdet av betalningsöverföringarna (2 945 miljarder euro) ökade med 4 % från 2020.

 

Betalningsstatistiken förnyas

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i tabell- och diagramform i en dashboard för betalningsstatistik. Betalningsstatistiken för 2021 är den sista betalningsstatistiken som samlats in årligen. I fortsättningen samlas betalningsstatistik in kvartalsvis och halvårsvis.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, tfn 09 183 2043, tia.kurtti(at)bof.fi,

Anssi Heinonen, tfn 09 183 2368, anssi.heinonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på

https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalningsstatistik/

 

[1] 50 euro är den största summan som Europeiska bankmyndigheten för närvarande godkänner för en enskild kontaktlös betalning med kort. För summor som överstiger gränsen för kontaktlös betalning krävs alltid att kortet matas in i betalterminalens kortläsare.