Eurotalous_RGB.png

Till medierna

Chefdirektör Olli Rehn talar om utsikterna för Finlands ekonomi fredagen den 17 december 2021 kl. 11.00.

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.