Till medierna

Vice ordförande Marja Nykänen talar om utsikterna för Finlands ekonomi vid en presskonferens tisdagen den 19 december 2023 kl. 11.00.

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.