Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:
  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,00 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 14 december 2011.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,75 %, gällande från den 14 december 2011.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,25 %, gällande från den 14 december 2011.
 
ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk) idag.