Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:
1.  Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 1,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 13 april 2011. 
2.  Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 2,00 %, gällande från den 13 april 2011.
3.  Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 0,50 %, gällande från den 13 april 2011.

 
ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk) idag.