Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:
 
1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att höjas med 25 punkter, till 1,50 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 13 juli 2011.
 
2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 2,25 %, gällande från den 13 juli 2011.
 
3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att höjas med 25 punkter, till 0,75 %, gällande från den 13 juli 2011.
 
ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk) idag.