Del II av historieverket om Finlands Banks 200 år, Parlamentin pankki (Parlamentets bank), presenteras för allmänheten vid Finlands Banks diskussionsseminarium Ekonomibok Nu på myntmuseet tisdagen den 20 mars 2012 kl. 17.30 (Snellmansgatan 2). Boken publiceras den 19.3.2012.
 
Författarna till Finlands Banks historia är den kände bankhistorikern, pol.dr Antti Kuusterä och rådgivaren till Finlands Banks direktion, pol.dr Juha Tarkka. Historieverket ges ut på Otava förlag.
 
Vid Ekonomibok Nu -seminariet diskuterar Antti Kuusterä och Juha Tarkka den nya boken med Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen.
 
Parlamentin pankki skildrar Finlands Bank och de dramatiska skedena i finans-och penningpolitiken från krigsåren till slutet av 1990-talet, då Finland anslöt sig till Europeiska unionen och den ekonomiska och monetära unionen var på väg att bildas.
 
Diskussionsserien Ekonomibok Nu belyser ekonomiska begrepp via litteraturen. Vid diskussionerna presenteras en färsk inhemsk bok om något ekonomiskt tema. Författaren eller författarna till boken diskuterar med en representant för Finlands Bank. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor.

Upplysningar:
Richard Brander, informatör, telefon 010 831 22 06,
Jaakko Koskentola, myntmuseets intendent, telefon 010 19 57 02.