Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

(1) Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,75 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 11 juli 2012.

(2) Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,50 %, gällande från den 11 juli 2012.

(3) Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,00 %, gällande från den 11 juli 2012.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.